Niels H. Andersen viser rundt på udgravningen

29. maj 2009
Reklamer

Første udgravningsdag

23. april 2009

Den 15. april 2009 kl. 7 var gravemaskinen på plads, og i løbet af de kommende 10 timer blev overjorden, dvs. de øverste cirka 30 cm muldjord, fjernet. Ved at fjerne overjorden, kan man hurtig få et overblik over anlægget og studere i hvilken tilstand, det er bevaret.

En gravemaskine fjerner overjorden/pløjelaget over det 1600 m2 store areal, som skal udgraves.

En gravemaskine fjerner overjorden/pløjelaget over det 1600 m2 store areal, som skal udgraves.

Før gravemaskine begyndte at fjerne overjorden, kunne man lokalisere de forhistoriske spor ved, at der her var en højning med en del håndstore sten, hvoraf nogle var ildsprængte.
Overfalden af gravhøjen før udgravningen begyndte.

Overfladen af gravhøjen før udgravningen begyndte.


Mike Pitts – Digging Deeper

thinking about archaeology

Frydenlundsarup's Blog

Arkæologiske undersøgelser af megalit anlæg ved Sarup, Fyn, Danmark

Bones Don't Lie

Current News in Mortuary Archaeology and Bioarchaeology

Martins Museumsblog

observationer om museet og formidling

Fredede fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder i Østjylland