En foreløbig tolkning af magnetometeropmålingerne foretaget ved Snave

12. september 2010

På billedet ser I en tolkning af de anlægsspor, som Tatiana og jeg er enige om. Disse spor vises med rødt. Med gult har jeg markeret de anlæg, der er udskilt ved studier af O1-kort fra ca 1800. Blå punkter viser, vhor der er oppløjet store sten.

Området mellem Snave og Dreslette med spor efter mange stenanlæg

Med rødt ser man spor i nordvest (øverst til venstre) af en landsysse, der endnu er bevaret i en vis højde, men der pløjes mange sten op af den, hvad opmålingen også viste. Tæt ved den er der lokaliseret en tomt af en jættestue, der endnu ikke er opmålt.

På det store felt har vi spor efter en langdysse, der var kendt i forvejen, og hvori der er fredet et kammer. Tæt øst for den et par runde megalitanlæg og ud mod vejen i øst er der flere runde anlæg. Desuden ses der også nogle lange rækker af store sten eller markildsteder.

Ved alle anlæg er der fundet ildskørnet flint og fliser af sandsten fra tørmur, samt mange sprængte granitsten. Sikre tegn på, at der er tale om megalitanlæg.

Langdyssen med det fredede kammer, har foruden et kammer i midten yderligere spor to kamre. Formen på kamrene synes at være af den store polygonale slags uden gang. Det mest kendte eksemplar af denne type er “Hyldedyssen”, der ligger lige syd for Tune Lufthavn ved Roskilde, men vi har også fundet nogle stykker af denne type i Sarupområdet.

Reklamer

Magnetometeropmåling ved Snave

9. september 2010

I går fik jeg behandlet og placeret de resultater, som jeg har modtaget fra Tatyana. Det ser ud til, at vi har lokaliseret noget mere end 10 megalitanlæg

Placering af de to felter på i alt 5 ha, som blev opmålt på seks dage i første uge af september.

 

Her det store felt, i hvis vestlige del, til venstre, der står en fredet dysse.

Det vestlige felt, hvor de aflange striber er spor efter en hidtil ukendt langdysse.

 Det er min plan at arbejde videre med resultaterne, bl.a. at placere kortene på Lidar-scanninger, der ved ekstra overhøjde giver spor efter høje. Nu bliver det interessant at se, om der er sammenfald.


Første opmåling af anlægget

23. april 2009
Magnetometeropmåling med angivelse af udvalgte sten fundet efter første afgravning.

Magnetometeropmåling med angivelse af udvalgte sten fundet efter første afgravning.

Den 22. april blev gravhøjen indmålt af museets landmåler Ib Radoor. Indmålingen skete med GPS- udstyr. Man ser en fin overensstemmelse mellem  magnetometeropmålingens resultater og det der er fundet ved den første afgravning og indmålt.


Mike Pitts – Digging Deeper

thinking about archaeology

Frydenlundsarup's Blog

Arkæologiske undersøgelser af megalit anlæg ved Sarup, Fyn, Danmark

Bones Don't Lie

Current News in Mortuary Archaeology and Bioarchaeology

Martins Museumsblog

observationer om museet og formidling

Fredede fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder i Østjylland