Så kom der stolpespor i fasadegrøften

19. juni 2012

Den store og flere gange omtalte facadegrøft gav i dag i næsten to meters dybde en løsning på sin funktion. Vi fandt her spor efter fire store stolper. Det ser ud til at de to yderste er de største. Stolperne er sat op ad grøftens østsiden, dvs ind mod “højen”. Stolperne var kløvede med den flade side mod højen. De to yderste stolper har mindst været 70 cm brede.

Vi er endnu ikke nået bunden af grøften,  så der kan komme yderligere oplysninger om stolperne, men de har været store og sat i en to meter dyb fundering tyder på at stolperne må have raget 6 til 10 meter op over jorden – altså et imponerende monument. Det forklarer også bedre, hvorfor grøften var fyldt med mange cirka 50 kg tunge sten – der skulle være en tung skoning.

image

Her ses stolpesporene i højre side af grøften.

Reklamer

Endnu en facadegrøft

14. juni 2012

Vestligt i langhøj II har vi sidste år også lokaliseret en facadegrøft, som vi formodede meget ødelagt, da bronzealderhøjen blev opført. Gravninger viser nu, at vi også her har en fin grøft.
Den er 3,6 med lang og 0,7 meter bred. Der er mange sten i fylden. Det synes som om, at der har stået fire stolper i den. Grøften har nr A61.

image

Gravning i grøften. Set fra nord.
Grøften her er lagt i lerjord, som nu er meget hårdt. Vi håber på sommerregn:-)


Facadegrøften igen

14. juni 2012

Vi har nu gravet cirka 170 cm ned i det stenfyldte anlæg A36. Har været forbavset over de mange store sten og dybden. Det synes nu som om at vi får spor efter fire kraftige stenfundamenter, der hver har støttet meget store stolper. Vi skal grave mindst yderligere en kvart meter. Stenfundamenterne har således været mindst to meter dybe og over jorden var stolperne yderligere støttet af megalitagtige sten.

image

Stenfundamententet skiller sig nu ud i fire anlæg.


Facadegrøften deler sig i to

11. juni 2012

Ved de fortsatte gravninger ses det nu, at det stenfyldte anlæg deler sig i to, badekarformede anlæg stadig fyldt med store sten.

Der er stadig mindst tyve centimeter fyld.

image

Udgravningen har fået regn. Vi kan så nu igen studere fundamentsgrøften til langhøj II, ligesom vi nu renser profilvæggen. Herom senere.


Stenfyld i fasadegrøften

29. maj 2012

Vi fortsætter med at fremgrave tætte lag med store sten. Vi har nu gravet til en dybde af 1,5 meter.

På billedet ser man mængden af sten.

image

Vi håber snart at nå bunden og at finde ud af hvad det er vi graver i.

De mange sten der jo skal registreres koster megen tid. Så hvis vi ikke  er nået bunden i næste uge bliver vi nødt til i en periode at koncentrere os om noget af det vi også skal nå.

Men dette anlæg er os en stor gåde. Vi har få fund mellem stenene, neolitiske skår og flintafslag.


Stenplade i fasadegrøften

26. maj 2012

I indlæg fra 3. maj ser man i højre side af billedet et par flade, nærmest økseformede sten.

Da vi fik dem op viste det sig, at de to sten passer sammen og der ses tydelige spor efter at der er hugget på dem. Sammensat er der tale om en næsten kvadratisk stenplade.

image

Her ses de to sten sat sammen, og måske kan man ane hugsporene. Gad vide hvad funktionen har været?


Facadegrøft driller

24. maj 2012

Vi graver stadig i den formodede fasadegrøften i vestenden af langhøj 1. I ti lag har vi fjernet hovedstore sten. De synes bevidst at være lagt i den 3,6×2,0 meter stor langovale nedgravning med tydelige kantsten. I fylden er der hidtil fundet nogle få neolitiske skår.

image

Billedet viser gravning i anlægget.
Indtil nu er vi nået 120 cm ned,  og der fremkommer stadig store sten.
Der er ikke stolpespor i anlægget!

Vi må fortsætte den omhyggeligt udgravning og registrering og så håbe vi får en løsning.

Desuden graver vi i en større rektangulær plet med megen trækul. Heri også få brændte knogler.

image

Billedet viser pletten med trækul og foran den en stensat konstruktion. Måske vi har at gøre med et sted til ligbrænding tilhørende højen fra yngre bronzealder.