Udgravning er ved at slutte

2. oktober 2012

I morgen onsdag den 3. oktober 2012 bliver vores sidste dag på udgravningen. I den seneste tid har vi især arbejdet med at snitte de mange anlæg vi har fundet. Ved at grave en lodret jordprofil i et anlæg, kan vi studere hvordan det er gravet og hvordan det er blevet fyldt.

Billede

På billedet ser vi et snit gennem en række pælehuller. Snittet viser, at pælene var hamret dybt ned i råjorden. Med en pantograf tegnes omridset af hullerne, ligesom jorden fra dem tages hjem til jord-flotering for heri evt. at finde forkullet træ.

Desuden har sommerens megen regn været os til megen hjælp, da vi nu blev i stand til at finde en serie ekstra pæle- og stolpespor. Nogle af sporene stod i mønstre og viser hen til konstruktioner, som vi hidtil, trods tre års intensivt arbejde, har overset. Pæle- og stolpespor fra stenalderen er dog ofte vanskelige at erkende, fordi der sjældent er kommet megen muld i dem, da man trak pæle eller stolperne op ad dem. Stenalderens muldlag er som regel tynde og ret lyse.

Med gravemaskiner vil udgravningen blive dækket. Det vil ske, når jorden er blevet tør.

Nu skal det meget store og meget spændende fundmateriale registreres, digitaliseres og analyseres. Dernæst skal der skrives artikler om fundet, ligesom det skal forelægges på faglige møder i ind- og udland. I den kommende måned, skal fundet præsenteres på arkæologmøder i Carcassonne i Frankrig, i Lisabon i Portugal og i Halle i Tyskland

Det er min plan at fortsætte bloggen og fortløbende fortælle om det analysearbejde, der nu skal ske, og som jeg regner med vil give spændende resultater.

Billede

Her et billede af udgravningsholdet. Fra højre ser vi Arne Aakær Rasmussen, Gert Larsen, Leif Dybmose og Niels H. Andersen. I årene 2009 til 2011 deltog desuden Camilla Bjarnø. Alle har gjort en enestående indsats og ved fælles hjælp har vi sikret et enestående fortidsminde, der hører til blandt de ældste monumenter vi har fundet i Danmark.

Reklamer

Mike Pitts – Digging Deeper

thinking about archaeology

Frydenlundsarup's Blog

Arkæologiske undersøgelser af megalit anlæg ved Sarup, Fyn, Danmark

Bones Don't Lie

Current News in Mortuary Archaeology and Bioarchaeology

Martins Museumsblog

observationer om museet og formidling

Fredede fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder i Østjylland