Så kom der stolpespor i fasadegrøften

19. juni 2012

Den store og flere gange omtalte facadegrøft gav i dag i næsten to meters dybde en løsning på sin funktion. Vi fandt her spor efter fire store stolper. Det ser ud til at de to yderste er de største. Stolperne er sat op ad grøftens østsiden, dvs ind mod “højen”. Stolperne var kløvede med den flade side mod højen. De to yderste stolper har mindst været 70 cm brede.

Vi er endnu ikke nået bunden af grøften,  så der kan komme yderligere oplysninger om stolperne, men de har været store og sat i en to meter dyb fundering tyder på at stolperne må have raget 6 til 10 meter op over jorden – altså et imponerende monument. Det forklarer også bedre, hvorfor grøften var fyldt med mange cirka 50 kg tunge sten – der skulle være en tung skoning.

image

Her ses stolpesporene i højre side af grøften.

Reklamer

Endnu en facadegrøft

14. juni 2012

Vestligt i langhøj II har vi sidste år også lokaliseret en facadegrøft, som vi formodede meget ødelagt, da bronzealderhøjen blev opført. Gravninger viser nu, at vi også her har en fin grøft.
Den er 3,6 med lang og 0,7 meter bred. Der er mange sten i fylden. Det synes som om, at der har stået fire stolper i den. Grøften har nr A61.

image

Gravning i grøften. Set fra nord.
Grøften her er lagt i lerjord, som nu er meget hårdt. Vi håber på sommerregn:-)


Facadegrøften igen

14. juni 2012

Vi har nu gravet cirka 170 cm ned i det stenfyldte anlæg A36. Har været forbavset over de mange store sten og dybden. Det synes nu som om at vi får spor efter fire kraftige stenfundamenter, der hver har støttet meget store stolper. Vi skal grave mindst yderligere en kvart meter. Stenfundamenterne har således været mindst to meter dybe og over jorden var stolperne yderligere støttet af megalitagtige sten.

image

Stenfundamententet skiller sig nu ud i fire anlæg.


Facadegrøften deler sig i to

11. juni 2012

Ved de fortsatte gravninger ses det nu, at det stenfyldte anlæg deler sig i to, badekarformede anlæg stadig fyldt med store sten.

Der er stadig mindst tyve centimeter fyld.

image

Udgravningen har fået regn. Vi kan så nu igen studere fundamentsgrøften til langhøj II, ligesom vi nu renser profilvæggen. Herom senere.