Stenfyld i fasadegrøften

29. maj 2012

Vi fortsætter med at fremgrave tætte lag med store sten. Vi har nu gravet til en dybde af 1,5 meter.

På billedet ser man mængden af sten.

image

Vi håber snart at nå bunden og at finde ud af hvad det er vi graver i.

De mange sten der jo skal registreres koster megen tid. Så hvis vi ikke  er nået bunden i næste uge bliver vi nødt til i en periode at koncentrere os om noget af det vi også skal nå.

Men dette anlæg er os en stor gåde. Vi har få fund mellem stenene, neolitiske skår og flintafslag.

Reklamer

Stenplade i fasadegrøften

26. maj 2012

I indlæg fra 3. maj ser man i højre side af billedet et par flade, nærmest økseformede sten.

Da vi fik dem op viste det sig, at de to sten passer sammen og der ses tydelige spor efter at der er hugget på dem. Sammensat er der tale om en næsten kvadratisk stenplade.

image

Her ses de to sten sat sammen, og måske kan man ane hugsporene. Gad vide hvad funktionen har været?


Facadegrøft driller

24. maj 2012

Vi graver stadig i den formodede fasadegrøften i vestenden af langhøj 1. I ti lag har vi fjernet hovedstore sten. De synes bevidst at være lagt i den 3,6×2,0 meter stor langovale nedgravning med tydelige kantsten. I fylden er der hidtil fundet nogle få neolitiske skår.

image

Billedet viser gravning i anlægget.
Indtil nu er vi nået 120 cm ned,  og der fremkommer stadig store sten.
Der er ikke stolpespor i anlægget!

Vi må fortsætte den omhyggeligt udgravning og registrering og så håbe vi får en løsning.

Desuden graver vi i en større rektangulær plet med megen trækul. Heri også få brændte knogler.

image

Billedet viser pletten med trækul og foran den en stensat konstruktion. Måske vi har at gøre med et sted til ligbrænding tilhørende højen fra yngre bronzealder.


Udgravning begyndt igen

3. maj 2012

image

image

Udgravningen er nu igang i sin sidste sæson. Sker med en bevilling fra Kulturstyrelsen.
Vi graver nu i fasadegrøften til høj 1. Den store stensætning har skilt sig ud i to anlæg, et stort stolpehul og en stensat gravlignende konstruktion. Jeg kender ikke til noget lignende.
Det bliver interessant at komme længere ned i stensætninger, når vi fortsætter i midten af maj.
Desuden graver vi i et stort rektangulært ildsted.


Mike Pitts – Digging Deeper

thinking about archaeology

Frydenlundsarup's Blog

Arkæologiske undersøgelser af megalit anlæg ved Sarup, Fyn, Danmark

Bones Don't Lie

Current News in Mortuary Archaeology and Bioarchaeology

Martins Museumsblog

observationer om museet og formidling

Fredede fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder i Østjylland