Jordfæstegrav A18 – fortsat beretning

16. november 2011

Den 31. oktober nævnte jeg fundet og udgravningen af en jordfæstegrav placeret midt i langhøj II, dvs. den høj, der er rammet ind af en kraftig fundamentsgrøft til et stolpehegn.

Jordfæstegraven, kaldet A18, vil blive omtalt over nogle gange, efterhånden som jeg får bearbejdet materialet herfra.

Graven blev udgravet gennem 7 udgravningslag, der hvert blev tegnet og opmålt, ligesom tre af lagene blev fotograferet til ortofotos. Hele anlægget blev gravet med træspatler, da vi håbede at finde f.eks. tandemalje fra den afdøde. Desværre blev det ikke fundet. Alt jorden er bragt hjem til flotering, et arbejde der endnu ikke er afsluttet.

I nederste udgravningslag, lag 7, så vi i hver ende af graven store gavlgruber, hvori der har stået en eller flere stolper. Disse gruber, der er cirka en meter lange og en halv meter brede vil først blive udgravet i forsommeren 2012. Det ses dog klart, at gruberne er sat forskudt i forhold til hinanden og i forhold til det omhyggeligt lagte gravleje af håndstore sten. Lignende forskubbede gavlgruber kendes også fra andre anlæg, bl.a. det engelske fra Wayland´s Smithy. Læs en grundig omtale af fænomenet i Gordon Noble: Neolithic Scotland – timber, stone, earth and fire. Edinburgh 2006 side 88. Interessant at vi har samme fænomen her.

Jordfæstegrav A18 næsten helt udgravet. Man ser med blåt indrammet de to gavlgruber i hver ende af graven. Det bemærkes at gavlgruberne står forskudt i forhold til hinanden.

Ved flere jordfæstegrave, både danske og engelske, er det bemærket, at stolperne i gavlgruberne er borte før selve jordfæstegraven anlægges. Muligvis er stolperne trukket op, eller også er de rådnet på stedet. På Frydenlund vil det først kunne verificeres efter en udgravning. Det var dog klart, at stolperne blev fjernet før man i deres område satte en dobbelt stenrække. Denne stenrække må have støttet planker til kisten/gravkammeret. Flemming Kaul har i Aarbøger 1987 side 75 fremlagt den samme iagttagelse fra andre danske gravanlæg.

Grav A18 med stenrammen omkring gravlejet af håndstore sten. Med blåt vises omridset af de to gavlgruber, der her ses dækket af stenrammen.

Østenden af A18. Man ser her den dobbelt stenrækker, der har støttet en plankevæg. Forskudt i forhold til stenrækken ligger sporene efter gavlgruben. Set fra nordøst.

Det synes vanskeligt at forestille sig, at der her oprindeligt stod et teltformet gravanlæg af Kones Høj-type, med stolper i gavlen og en teltformet beklædning. Det ser ud til, at der først var sat to store stolper, eller sæt af stolper, forskudt overfor hinanden. Dernæst må de være rådnet bort, hvilket må have taget en generations tid!, eller også er stolperne blev fjernet. Først da er der mellem de nu fjernede stolper lagt et stenleje af fine sten og herom sat en lodret væg af planker, der i gavlene blev støttet af to rækker af hovedstore sten.

Reklamer

Søgegrøfter omkring langhøjene

14. november 2011

Det er altid godt, at man nogenlunde har en idé om, over hvor stort et område ens lokalitet strækker sig. På Frydenlund har jeg været lidt usikker, da vi ikke var sikkere på udstrækningen af langhøjene, om udstrækningen af vores boplads og om hvorvidt der skulle være flere neolitiske anlæg i området.

Langhøjenes afgrænsninger mod vest har vi jo lokaliseret gennem to fasadegrøfter, hvorimod vi ikke er sikre på, hvor de slutter mod øst. Anlægssporene er her ikke så tydelige, især da området har spor efter en række rodvælter.

Onsdag den 9. november fik vi derfor en gravemaskine til vores udgravning, for at den kunne afdække en serie søgegrøfter øst for de to langhøje, en mindre flade vest for vores udgravningsflade samt et par grøfter ved den overpløjede gravhøj nord for vores flade. Her kunne der jo også ligge en eller flere langhøje. Det var dog ikke tilfældet.

Ti meter mod øst gravede vi et par lange grøfter syd-nord, dvs. på tværs af langhøjenes retning. Vi fandt intet i forlængelse af langhøj 1. I forlængelse af langhøj 2 fandt vi kun nogle svage stolpespor, der måske kan indgå i konstruktionen. Det vil blive undersøgt til næste år.

Stensyld lokaliseret cirka 15 meter øst for langhøj 2.

Ejendommeligt var det dog, at vi 15 meter øst for vores store udgravningsflade lokaliserede en meget flot konstrueret stensyld liggende i retningen sydvest – nordøst. Den var omhyggeligt sat af hovedstore sten. Den var helt lige og kunne følges over 16 meter, men dens afslutning mod sydvest er ikke lokaliseret. Dens bredde var cirka 60 cm. Der lå ingen stensyld parallelt hertil. På fladen tæt ved blev fundet ét enkelt lerkarskår af karakter som sortgods.

Nærfoto af stensylden, hvor man ser de omhyggeligt lagte sten.

Cirka 25 meter mod nord for denne stensyld lokaliserede vi endnu en stensyld, også denne lå alene, den havde samme retning, som den vi fandt først. I fylden hertil lå skåret til en stjertpotte.

Efter lokalisering, opmåling og fotografering er det hele igen blevet dækket. Vi må se, om vi kan finde skriftlige oplysninger om de to enkeltliggende stenkonstruktioner.

Prøveudgravningen har vist, at vores langhøje ikke fortsætter mod øst og vi har fået vished for, at den store og fundrige boplads fra tidligneolitisk tid ikke strækker sig ud over det areal vi allerede har fået afdækket. Imidlertid fandt vi så et par, nok kun få hundrede år gamle, stenkonstruktioner, hvis funktion foreløbig er en gåde.


Mike Pitts – Digging Deeper

thinking about archaeology

Frydenlundsarup's Blog

Arkæologiske undersøgelser af megalit anlæg ved Sarup, Fyn, Danmark

Bones Don't Lie

Current News in Mortuary Archaeology and Bioarchaeology

Martins Museumsblog

observationer om museet og formidling

Fredede fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder i Østjylland