Facadegrøft i vestenden?

25. juni 2011

Ved udgravningen torsdag den 23. juni blev det mere klart, at vi i vestenden af anlægget må have en såkaldt fasadegrøft. En sådan grøft findes ofte i de tidligneolitiske langhøje, og næsten altid i deres østlige ende. Grøfterne har været fundament for nogle kraftige stolper, op til fem stykker, der har udgjort en høj stolpevæg. I fundamentet kan man være heldig at finde lerkar, eller dele deraf.

Fundamentet på Frydenlund er ca 5 meter langt og 1,4 m bredt. Det er tæt besat med hånd-til hovedstore sten. I stenenes placering synes vi at kunne se en sammensynken, som om noget er rådnet bort – vel stolperne? og et par steder kan vi se, at stenene er sat i ring, som om de har støttet stolper.

Det bliver spændende at udgrave dette anlæg. Det er vores plan at det skal ske i slutningen af august.

Til venstre har vi den formodede fasadegrøft, og til venstre for den ligger den store sten op til hvilken vi i torsdags fandt et lerkar. Billedet viser også spor efter pæle- og stolperækker og placeringen for den hele flintøkse. Stolperne kan tyde på, at vi har sporene efter et langhus. Billedet er udført som en mosaik af flere fotos, der hver dækker 2x2 meter og som er rettet op på computeren.

Reklamer

Ornamenteret lerkar fundet ved stor sten

24. juni 2011

Et ornamenteret lerkar blev ved udgravningen i går fundet lagt op ad en meterstor sten i langhøjens nordvestlige hjørne. Karret er ned ad bugen mønstret med lodrette stregrækker, og under randen, der synes let fortykket, er en vandret række af korte, lodrette streger. Karret må dateres til at være fra samme tid som langhøjen og den boplads, som langhøjen dækker over.

Karret blev kun delvist frilagt, da vi ville have det hjem til Konserveringen, således at karret kan undgraves og sammensættes på en betryggende måde. Allerede i går aftes kunne vi aflevere karret, der har fået nummeret x4575.

Det er interessant at finde dette kar ved den store sten, hvor man umiddelbart må formode, at det bevidst er blevet deponeret, evt. sat som et offerkar.

Lerkarret er delvist gravet fri. Vi ser at det er placeret tæt op ad en stor sten. Billedet er taget fra nord.

En jordklump med lerkarret skubbes over på en gravebakke. Dernæst lægger vi megen jord omkring jordklumpen og til sidst pakker vi det ind vita-wrap.

Jordbakken med lerkarret står nu på museets Konservering, hvor Finn Laursen vil tage sig af det.

Jeg vil orientere om karrets videre skæbne.

I juli måned vil der ikke være nogen omfattende udgravningsaktivitet på Frydenlund, meni augsut er det vores plan omhyggeligt at få udgravet bl.a. den stolpegrøft vi fandt sidste år, samt den mulige fasadegrøft som vi lokaliserede i sidste uge.


Nye anlæg fundet på Frydenlund

16. juni 2011

Ved dagens udgravning har vi især arbejdet i den vestlige del af det centrale anlæg. Her er der tidligere registreret nogle stenlægninger, og en tværrække af spor efter små pæle.

Under stenlægningen har vi fundet en rektangulær mørk plet, der ligger i anlæggets længderetning. Anlægget vil blive udgravet på et senere tidspunkt. Tæt herved har vi et mørkfarvet kulturlag. Jorden herfra tager vi med hjem til flotering, dvs. jorden kommer i vand, hvorved det der er lettere end vand, f.eks. trækul og forkullede korn, flyder ovenpå. Der er herfra taget mange prøver, og i én af dem har vi fundet over 50 forkullede korn af emmer og nøgen byg. Det ser ud til, at vi herfra får et stort materiale af forkullede korn, der må hører til blandt de ældste vi har fra Danmark. Prøver af kornet sendes nu til 14C-datering og andet overdrages til ph.d.-studerende Marie Kanstrup til isotopanalyser.

Stenlægningen længst mod vest synes at dække over en såkaldt facadegrøft. Det er en konstruktion, der er sat i gavlen af langhøjen, som regel i øst, men her dog i vest. I grøften, der kan været fyldt med mange sten, kan der have stået kraftige stolper og evt. lerkar. Vejret i dag var for tørt til, at vi kunne grave i denne evt. facade. Udgravningen venter til efter sommerferien.

Udgravningsholdet i færd med at grave i den centrale og vestlige del af langhøjen. Vi ser her tydelige spor efter en pælerække - ved pantografen, og en større rektangulær grube. Deltagerne er fra venstre: Camilla Bjarnø, Leif Dybmose, Søren Bjarnø og Arne Aakær Rasmussen. Bag Arne ses stenlægningen der evt. dækket over en facadegrøft. Gert Larsen var fraværende i dag og billedet er taget af Niels H. Andersen


Udgravningen den 1. juni 2011

2. juni 2011

I dejligt vejr den 1. juni fik vi registreret en del stenlægninger og fund i niveau 11. Det betyder, at vi nu er nået 11 afgravninger af 5 cm´s tykkelse ned i langhøjen og dens sider. I nogle områder har vi nu nået urørt undergrundssand, og skal ikke mere grave her, mens andre områder skal undersøges i endnu nogle lag.

På gravningen havde vi hjælp af tre arkæologiinteresserede unge mennesker: Agnes, Ottar og Mattis. De hjalp med til at flytte mindre sten, så efter om vi tegnede omhyggeligt nok med pantograferne og gennemgik vores jordbunker for sten vi evt. havde overset.

Der graves og tegnes på udgravningen under overvågning af medhjælperne (Ottar og Mattis)

Udgravningens jordbunker undersøges for fund af Agnes, Mattis og Ottar.


Mike Pitts – Digging Deeper

thinking about archaeology

Frydenlundsarup's Blog

Arkæologiske undersøgelser af megalit anlæg ved Sarup, Fyn, Danmark

Bones Don't Lie

Current News in Mortuary Archaeology and Bioarchaeology

Martins Museumsblog

observationer om museet og formidling

Fredede fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder i Østjylland