Udgravningstatus slutningen af maj 2011

29. maj 2011

Vi er nu kommet godt videre med udgravningen af den tidligneolitiske langhøj på Frydenlund. Har haft lidt problemer med meget tør jord, men regnen har nu hjulpet herpå.

Ved gravningen har vi på det sidste flere steder fundt tætte koncentrationer af stenlægninger med ret så små sten, oftest mindre end en hånd. Det ser ud til, at disse stenlag ikke er arkæologiske, men nok er spor efter, at de er aflejringer efter rodvælter.

Stenlægning i østsiden af langhøjen, her tolket som rester af en rodvælte.

En rodvælte er et sted, hvor der har stået et træ. Når det vælter, vil dets rod løfte jordlagene op i vejret, og når roden så forfalder, vil sten mm., der var med i rodklumpen falde ned og aflejres på et måde, så man kan tro, der er tale om en stenlægning. Grunden til mistanken om en rodvælte er, at disse stenlægninger har form af en halvmåne og ofte kan have de større sten inderste i halvmånen, hvor tyngdekraten har aflejret dem.

Flere steder i den arkæologiske litteratur ser man sådanne spor efter rodvælter tolket som tomter efter hytter med buede vægge. Det skal man passe på med. Desværre kan disse rodvælter også spolere ens muligheder for at studere en udgravningsflade i detaljer.

Reklamer

Nyt om dobbeltkarrene

10. maj 2011

Karrene ses her næsten tømte for jord.

Vi er nu ved at have gravet jorden bort inden i karrene. Der er ikke gjort nogle fund, og desværre heller ikke set spor efter en mulig barnebegravelse.

Alt jorden er taget fra og vil nu blive slemmet for at se, om noget skulle være blevet overset, f.eks. et enkelt stykke forkullet korn! Der er taget jordprøver til pollenanalyser og andre analyser.

Det er planen, at lerkarrenes skår nu skal gennemtørre, hvorefter de skal stabiliseres med en fortyndet lim, så de meget skrøbelige skår kan bevares for eftertiden.


Dobbeltkarrene er ved at blive undersøgt

5. maj 2011

På Moesgaard Konservering er Finn Laursen nu begyndt at undersøge de to lerkar vi fandt sidste efterår.
Karrene er bevaret ret dårligt. Den ene side er nu fjernet. Der er ikke gjort fund i karrenes jordfyld indtil nu.
Det ser ud til at det mindste kar har fået fjernet en del af randen før at karret kunne passe i det store kars  åbning.
Gad vide hvad det er vi har fundet? Kan det være en barnegrav gemt i to lerkar? Vi får se håber jeg.

image

Posted from WordPress for Android


Udgravning 2011 er begyndt

4. maj 2011

Vi er nu i fuld gang med årets udgravning. Vores flade er kommet godt gennem vinteren.

Muligvis ser det ud til at den stolpegrøft vi fandt sidste år hører til endnu et stort monument. Herom når vi ved mere.

image

Posted from WordPress for Android


Mike Pitts – Digging Deeper

thinking about archaeology

Frydenlundsarup's Blog

Arkæologiske undersøgelser af megalit anlæg ved Sarup, Fyn, Danmark

Bones Don't Lie

Current News in Mortuary Archaeology and Bioarchaeology

Martins Museumsblog

observationer om museet og formidling

Fredede fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder i Østjylland