Røntgenbillederne

16. februar 2011

Karrene er nu fotograferet. Der skulle være et cirkelformet spor, måske et lille lerkar inde i de store.

Finn har andre opgaver de kommende dage, så der sket nok ikke så meget. Vi venter tålmodigt!

Reklamer

Dobbeltkarrene er blevet vendt og vi forsøger med røntgenfotografering

14. februar 2011

På Konserveringen på Moesgård har Finn Laursen nå fået vendt de to sammenhængende lerkar, der blev fundet rand mod rand. Først skulle Finn stabilere den flade der vendte opad, det skete med gips, dernæst kunne karrene vendes.

De to lerkar er nu blevet vendt og man ser her den flade der vendte ned i jorden.

Efterfølgende er præparatet med lerkarrene blevet anbragt i et røntgenapparat.

Fire stærke medarbejdere får bukseret præparatet ind i scanneren.

Lerkarrene er nu placeret i scanneren. Under karret til højre ligger fotopladen.

Med forskellig intensitet bliver præparatet nu bestrålet. På en skærm er det muligt straks at se, om der skulle være noget at se. Det er ofte nødvendigt at gentage optagelsen med med forskellig intensitet.

Konservator Helle Strehle på Moesgård forestår røntgenoptagelserne.

Med spænding venter man på, om der skulle være noget at se inde i lerkarret. Et så tykt præparat som vi har her, er det vanskeligt at skyde røntgen, men efter nogel forsøg synes vi at kunne se nogle spor. Vi håber at der er tale om arkæologiske fund, men frygter at det blot er rødder eller lignende.

Billede af skærmen med røntgenbilledet. Man ser her nogle aftegninger, der kan være arkæologiske fund.

Det er nu planen at foretage en røntgenfotografering af hele præparatet med de to lerkar. Så snart der er nyt viljeg vende tilbage!


Konservering af to lerkar

11. februar 2011

I indlæg fra 5. oktober 2010 fortalte jeg om fundet af to lerkar, der blev fundet indenfor randstenskæden på Frydenlundhøjen. Karrene lå på siden placeret rand mod rand. Karrenes form og keramikkens grovhed gjorde, at jeg dengang formodede at de skulle dateres til den yngre bronzealder. Karrene blev i et stort præparat bragt til Moesgård Museum med henblik på konservering.

Konserveringen af karrene begyndte for et par dage siden, hvor konservatorassistent Finn Laursen fik pakket karrene ud af den indpakning vi havde lagt omkring dem, for at de ikke skulle falde fra hinanden.

Lerkarrene er af Finn Laursen ved at blive gravet fri.

.

Da det nu er muligt nøjere at studere karrene, synes de ikke at være fra bronzealderen, men sandsynligvis skal de dateres til doktid eller senneolitisk tid – cirka 2000 f.Kr. Det er sjældent, at man finder så store og hele lerkar fra den periode.

Lerkarrene som de ser ud efter at være pakket ud. Man ser tydeligt, at karret til venstre har sin rand stukket ind i randen til det lidt større kar til højre.

Det er nu planen, at karrene skal stabiliseres og og vendes en omgang, for at vi kan se, hvor bevaret de er på den anden side.

Jeg vil i den kommende tid fortælle om arbejdet med de to kar.


Mike Pitts – Digging Deeper

thinking about archaeology

Frydenlundsarup's Blog

Arkæologiske undersøgelser af megalit anlæg ved Sarup, Fyn, Danmark

Bones Don't Lie

Current News in Mortuary Archaeology and Bioarchaeology

Martins Museumsblog

observationer om museet og formidling

Fredede fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder i Østjylland