2010 in review

4. januar 2011

The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how this blog did in 2010, and here’s a high level summary of its overall blog health:

Healthy blog!

The Blog-Health-o-Meter™ reads This blog is doing awesome!.

Crunchy numbers

Featured image

A Boeing 747-400 passenger jet can hold 416 passengers. This blog was viewed about 3,100 times in 2010. That’s about 7 full 747s.

In 2010, there were 20 new posts, growing the total archive of this blog to 43 posts. There were 60 pictures uploaded, taking up a total of 19mb. That’s about a picture per week.

The busiest day of the year was October 14th with 52 views. The most popular post that day was Baggrund for projektet.

Where did they come from?

The top referring sites in 2010 were moesmus.dk, historie-online.dk, haarbyskole.dk, frydenlundsarup.Wordpress.com, and obama-scandal-exposed.co.cc.

Some visitors came searching, mostly for frydenlund udgravning, oldsager, frydenlunds udgravning, sarupanlæg, and flintkniv.

Attractions in 2010

These are the posts and pages that got the most views in 2010.

1

Baggrund for projektet April 2009
1 comment

2

Rapporter for Frydenlundudgravningen March 2010

3

Videoklip June 2009

4

Niels H. Andersen viser rundt på udgravningen May 2009
2 comments

5

Frydenlund udgravningen efter første afgravning April 2009

Reklamer

Fotografering af oldsagerne

1. januar 2011

I forbindelse med udgravningerne og rekognosceringerne i Sarupområdet er alle fundne oldsager blevet registreret i en data-base. Dette skete først på hulkort, hvormed data blev indlæst i en stor central computer. Siden er registreringen sket på en almindelig computer. Den data-base der benyttes er en FileMaker, som er meget let at anvende. Til dato har data-basen cirka 80.000 poster med knap 400.000 oldsager. Alle fund er registreret af undertegnede, dvs. samme person har set hele materialet.

Når oldsagerne registreres bliver udvalgte oldsager desuden fotograferet, således at der til beskrivelsen i data-basen også er et fotografi. Fotograferingen foregår ganske enkelt ved, at jeg placerer oldsagen på en gennemsigtig plasticplade, hvorpå jeg har lagt et stykket gennemsigtigt millimeterpapir. Oldsagen fotograferes så med et spejlrefleks-kamera. Det sker hjemme i privaten og der benyttes altid dagslys.

Her er et eksempel på et fotografi af et randskår til en lerskive:

Lerskive med oldsagsnummer 6973x4078, som den ser ud, når den er fotograferet til databasen.

Kanten af lerskiven med spor efter indtryk med en finger og spor efter negleindtryk - 5.500 år gamle!


Mike Pitts – Digging Deeper

thinking about archaeology

Frydenlundsarup's Blog

Arkæologiske undersøgelser af megalit anlæg ved Sarup, Fyn, Danmark

Bones Don't Lie

Current News in Mortuary Archaeology and Bioarchaeology

Martins Museumsblog

observationer om museet og formidling

Fredede fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder i Østjylland