Udgravningen slut for i år

12. november 2010

I sidste uge afsluttede vi årets udgravning på Frydenlund. Vejret er ved at være koldt, blæsende og vådt, hvorfor vi synes det er bedst at slutte nu og så fortsætte engang omkring Påske 2011. De spændende fund og anlæg vil lide unødigt, dersom vi forsatte endnu en måned.

Ved årets undersøgelse er der kommet mange spændende fund og iagttagelser. Jeg er begyndt at registrere fundene, der nu kommer i data-basen sammen med de 9.685 fund, der allerede er registreret. Fundene er registreret under 4.219 enkeltnumre, idet der kan være flere oldsager knyttet til et nummer.

Fundmaterialet ser meget rent ud, dvs. det synes ikke iblandet andre stenalderfund. Jeg kan ikke forestille mig andet end at fundet her vil få betydning for studier af den sene del af tidlig tragtbægerkultur, dvs. tiden omkring 3.600 f.Kr., eller et par hundrede år før Sarup I blev konstrueret. Frydenlund kan således fortælle en del om den tid der gik forud og det bliver spændede at få hold på det.

Det er min plan på denn blog fortløbende at orientere om bearbejdningen af fundmaterialet, ligesom jeg vil orientere om andre tiltag omkring denne plads og Sarupprojektet. Jeg kan da fortælle, at jeg i går havde besøg af norsk radio program 2, der vil lave en 1-times udsendelse om Sarup.

På bloggen her har der indtil nu været 6.141 besøgende. Et tal som jeg synes er forbavsende stort og viser at der trods alt er nogle, som er interesseret. Tak for jeres interesse.

Reklamer

Lokalisering af stolpekonstruktioner

4. november 2010

Her i efteråret var vejret mere fugtigt, hvorved det blev meget lettere at lokalisere stolpespor i langhøjens sandede fyld.

Nedenfor vises de spor, som vi indtil nu har lokaliseret. Det ses, at der i begge sider af højens centrale del har været to rækker stolper sat med cirka fire meters afstand. I vest er der lokaliseret en tværvæg sat af små runde pæle. Muligvis findes endnu et par lignende tværvægge.

Stolperne er ikke blevet snittet og de forbliver her til foråret, for at se, om der i løbet af vinteren skulle vise sig andre fyldskifter/stolpespor i den sandede flade. Det er min erfaring, at det kan være en fordel at lade en udgravningsflade ligge vinteren over, da iltning, udtørring m.m. kan give yderligere spor. Det er ofte vanskeligt at lokalisere neolitiske stolpespor!

Med rødt er markeret de steder, hvor mørke fyldskifter synes at viser spor efter stolpehuller.

Den vestlige tværrække af stolpespor. Set fra nord.

Konstruktionen med tværvægge svarer til det vi kender fra bl.a. Barkær og Bygholm Nørremark. Den sydlige række af stolpespor er placeret tæt op ad den store, rektangulære stenlægning.

I den østlige del, tæt øst for profilbalken, er der stadig bevaret et mørkt kulturlag. I den nordøstlige del af dette lag fandt vi den flotte, tyndnakkede flintøkse. Der ses ellers ingen spor efter en begravelseskonstruktion.


Mike Pitts – Digging Deeper

thinking about archaeology

Frydenlundsarup's Blog

Arkæologiske undersøgelser af megalit anlæg ved Sarup, Fyn, Danmark

Bones Don't Lie

Current News in Mortuary Archaeology and Bioarchaeology

Martins Museumsblog

observationer om museet og formidling

Fredede fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder i Østjylland