Status pr 15. september 2010

15. september 2010

Efter nogle gange at have præsenteret vores interesse for at foretage magnetomeropmåling af mange af de hidtil ikke registrerede megalitanlæg, vender vi lige igen tilbage til Frydenlund.

Trods den megen regn på det sidste graves der med megen intensitet. I dag har vi registeret i sydsiden af højen. De aflange gruber er stadig tydelige, og de indeholder en del fund, især af små lerkarskår, også lidt lerklining, men kun lidt flint.

På fladen er vi meget optaget af palisadegrøften, der ses at forløbe i en afstand af 5 meter fra langhøjens sydside, helt parallelt med denne. Flere steder i grøften ser vi mindre koncentrationer af håndstore sten og stenfliser, der synes at måtte have støttet stolper sat på disse steder. Der er desuden fundet yderligere nogle små lerkarskår i grøften. Grøften kan føles over 22 meter, mens dens afslutninger er ikke fundet. I øst synes grøften forstyrret af sporene fra en rodvælte, der er en anlægstype, som flere steder generer udgravningen.

Udgravningsfalde den 15.9.2010

Midt i billedet ser man sporene af palisadegrøften, der kan følges helt hen til det sted, hvor Camilla Bjarnø er blevet bedt om at stille sig. Forrest i billedet til højre ses nogle gruber samt en rodvælte, der når ind til palisadegrøften. Billedet er taget i vest og man ser mod øst.

Reklamer

En foreløbig tolkning af magnetometeropmålingerne foretaget ved Snave

12. september 2010

På billedet ser I en tolkning af de anlægsspor, som Tatiana og jeg er enige om. Disse spor vises med rødt. Med gult har jeg markeret de anlæg, der er udskilt ved studier af O1-kort fra ca 1800. Blå punkter viser, vhor der er oppløjet store sten.

Området mellem Snave og Dreslette med spor efter mange stenanlæg

Med rødt ser man spor i nordvest (øverst til venstre) af en landsysse, der endnu er bevaret i en vis højde, men der pløjes mange sten op af den, hvad opmålingen også viste. Tæt ved den er der lokaliseret en tomt af en jættestue, der endnu ikke er opmålt.

På det store felt har vi spor efter en langdysse, der var kendt i forvejen, og hvori der er fredet et kammer. Tæt øst for den et par runde megalitanlæg og ud mod vejen i øst er der flere runde anlæg. Desuden ses der også nogle lange rækker af store sten eller markildsteder.

Ved alle anlæg er der fundet ildskørnet flint og fliser af sandsten fra tørmur, samt mange sprængte granitsten. Sikre tegn på, at der er tale om megalitanlæg.

Langdyssen med det fredede kammer, har foruden et kammer i midten yderligere spor to kamre. Formen på kamrene synes at være af den store polygonale slags uden gang. Det mest kendte eksemplar af denne type er “Hyldedyssen”, der ligger lige syd for Tune Lufthavn ved Roskilde, men vi har også fundet nogle stykker af denne type i Sarupområdet.


Magnetometeropmåling ved Snave

9. september 2010

I går fik jeg behandlet og placeret de resultater, som jeg har modtaget fra Tatyana. Det ser ud til, at vi har lokaliseret noget mere end 10 megalitanlæg

Placering af de to felter på i alt 5 ha, som blev opmålt på seks dage i første uge af september.

 

Her det store felt, i hvis vestlige del, til venstre, der står en fredet dysse.

Det vestlige felt, hvor de aflange striber er spor efter en hidtil ukendt langdysse.

 Det er min plan at arbejde videre med resultaterne, bl.a. at placere kortene på Lidar-scanninger, der ved ekstra overhøjde giver spor efter høje. Nu bliver det interessant at se, om der er sammenfald.


Tatyana Smekalova på nye jagtmarker ved Snave

5. september 2010

Siden tirsdag den 31. august og sluttende mandag den 6. september foretager Tatyana Smekalova fra Moesgård Museum en magnetomeropmåling på en mark vest for Snave på Sydvestfyn. Ud fra Original 1 kort fra ca 1800, studier af luftfotografier og de nye Lidarscanninger har vi en formodning om, at der her på en 5 ha stor mark findes en serie tomter af megalitanlæg, foruden et fredet dyssekammer lokaliseret midt på marken. De foreløbige resultater, som Tatiana fremsender fortløbende, viser tydeligt, at der er spor efter megalitanlæg. Når det sidste er opmålt, vil resultaterne blive præsenteret på denne blog.

Filmen viser Tatiana med sin opmålervogn på marken ved Snave den 1. september. Marken er inddelt i felter på 50×50 meter, hvoraf hun kan nå cirka fem på en arbejdsdag. Vi ser desuden vores to gæster fra Holland samt Camilla Bjarnø, der forsøger at finde ildskørnede flintsten og sandstensfliser, som der er en del af på marken.

Der er desværre ikke så meget at skrive om vores udgravning på Frydenlund. Det skyldes, at vi på museet har haft besøgende, som vi måtte give vores opmærksomhed.  De besøgende kom fra Hunenbedmuseet i Borger, der ligger i den nordøstlige del af Holland. Museet her er specialmuseum for tragtbægerkultur og megalitanlæg. Årsagen til besøget er, at de gerne vil lave en særudstilling om vores arbejde i Sarupområdet, og især om Saruppladsen. Hunenbedmuseet er et meget spændende museum med cirka 100.000 besøgende om året. Jeg kan kun anbefale, at man besøger museet, hvis man skulle komme forbi den del af Holland. Fra Århus er der kun 6 timers kørsel derned, så det er overkommeligt.


Mike Pitts – Digging Deeper

thinking about archaeology

Frydenlundsarup's Blog

Arkæologiske undersøgelser af megalit anlæg ved Sarup, Fyn, Danmark

Bones Don't Lie

Current News in Mortuary Archaeology and Bioarchaeology

Martins Museumsblog

observationer om museet og formidling

Fredede fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder i Østjylland