Stenlægning i sydsiden af anlægget

25. juni 2010

Tidligere er omtalt en hesteskoformet stenlægning i højens sydside indenfor randstenkæden af den formodede bronzealderhøj. Ved udgravningen er den blevet mere markant, ligesom der er en større stenlægning i forlængelse af den. Det er endnu ikke muligt at sige noget om dens datering. Anlægget synes at gå noget dybere, så det tager nok nogen tid før vi har en forklaring på denne konstruktion.

Senlægning højens sydside.

U-formet stenlægning (i baggrunden) og forlængelse syd herfor. Set fra syd.

Reklamer

Skårklumpen er blevet til en dysseflaske

24. juni 2010

Finn Laursen i konserveringen på Moesgård har endnu engang set på skårene, som vi fandt i en klump placeret syd for langhøjen. Det viser sig at skårene har tilhørt en dysseflaske, en karform karakteristisk for tidligneolitisk tid. Vi mangler stadig nogle skår til karret, ligesom randen endnu ikke er dukket op.

Dysseflasken som den ser ud den 23. juni 2010.


Ejendommeligt lerfragment

12. juni 2010

Tidligere er der her fremlagt ejendommelige lerfragmenter, der er lavet af ler forskelligt fra det der ses anvendt i potteskår og i lerklining. Senest har jeg fundet et stykke med en trekantet figur og mærkelige fordybninger, som efter et snorophæng, derover.

Stykket ses her:

Ejendommelig lerfigur med trekantet "næse".

På udgravningen har vi haft megen glæde af den senere tids megen regn, der gør det er muligt at se nye anlæggspor i den gule undergrundssand. Ved neolitiske anlæg, kan det ofte være vanskeligt at erkende anlægsspor, dersom der ikke er aflejret regulært affaldsmateriale i dem. Det tynde muldlag i den tidligneolitiske tid, og denne jords sandsynlige store værdi for et begyndende bondesamfund kan være årsag til, at mulden sjældent ses aflejret i f.eks. stolpehuller, der derfor kan være vanskelige at erkende.

Ved udgravningen har vi erkendt et par rækker stolpehuller og en smal grøft. Vi har afrenset det i 2×2 m store felter, der er fotograferet nogenlunde lodret oppefra, så billederne kunne rettes op i programmet OrtoPhoto og sættes sammen til en dækkende mosaik i MapInfo. Når det er sket vil et billede blive lagt ind på bloggen.


Skårklumpen

7. juni 2010

Skårene i klumpen er nu fremgravet og det er lykkes for Finn at få sammensat så meget, at vi har en ubrudt profil fra bund til rand.

Skårne fra jordklumpen kan nu sættes sammen til en del af et øskenbæger.

 Vi vil nu vente med videre sammensætning indtil vi er sikre på, at der ikke kan findes flere skår til dette kar.


Mike Pitts – Digging Deeper

thinking about archaeology

Frydenlundsarup's Blog

Arkæologiske undersøgelser af megalit anlæg ved Sarup, Fyn, Danmark

Bones Don't Lie

Current News in Mortuary Archaeology and Bioarchaeology

Martins Museumsblog

observationer om museet og formidling

Fredede fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder i Østjylland