Status for udgravning den 29. april 2010

29. april 2010

Vi har nu gravet et par uger på langhøjen, hvor der fortsat kommer mange fund. Af interesse er det, at vi i nordsiden af langhøjen har fundet en serie aflange gruber/fyldskifter. Sådanne aflange gruber er også lokaliseret ved andre danske og udenlandske anlæg og leder tanken hen på, at vi har nogle systemgravslignende anlæg placeret langs højene. Det bliver spændende at se, om de indholder et specielt fundmateriale.

Aflange gruber placeret langs nordsiden af langhøjen. Set fra øst.

Udgravningsfladen den 27. april, set fra syd.

 

Reklamer

Udgravningen af Frydenlund er begyndt igen!

15. april 2010

Arne og Leif første uge på udgravningen i 2010
Solen skinner fra en skyfri himmel – mens vinden blæser med en ubarmhjertig kulde om ørene på Leif og Arne. Humøret er dog højt, og det er herligt endelig at være i gang med at grave igen!

I denne uge er udgravningen på Frydenlund netop begyndt  igen. Mandag gik Gert, Arne og Leif i gang med at afdække fladen og onsdag var Niels og jeg forbi for at registrere fladen og fundene.

Til vores store glæde er fladen, og profilen kommet uskadte gennem vinteren –  de presseninger, vi havde lagt over feltet, har sikkert været godt hjulpet af det tykke lag sne, denne usædvaligt snerige vinter har bidraget med.

Det tegner altså rigtig godt for denne sæson, og efterhånden, som vi bevæger os ned af i niveau, synes jordlagene at aftegne sig noget mere tydeligt – om end  ikke helt ukomplicerede, og det bliver rigtig spændende at komme videre i opklaringen af, hvordan de relaterer sig til hinanden – og hvad de kan fortælle om højens historie.


Mike Pitts – Digging Deeper

thinking about archaeology

Frydenlundsarup's Blog

Arkæologiske undersøgelser af megalit anlæg ved Sarup, Fyn, Danmark

Bones Don't Lie

Current News in Mortuary Archaeology and Bioarchaeology

Martins Museumsblog

observationer om museet og formidling

Fredede fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder i Østjylland