Status den 28. juli 2009

29. juli 2009

Udgravningen blev genoptaget den 20. juli. Vi har nu fået fotograferet hele den afrensede flade til ortofoto, hvorefter stenene i anlæggets østlige del er fjernet. I fladen herunder ses en del mørke pletter, nogle af dem med en del trækul, ligesom andre pletter umiddelbart kan opfattes som stolpehuller.  Arealerne udenfor stenlægningen indeholder stadig mange oldsager. Indtil dato er der registreret lidt over 1600 oldsager fra udgravningen.

Østlige del af anlægget efter at stenlægningen er fjernet. Man ser her mørke spor der kan være fra stolpehulelr og efter kosntruktioner i langhøjen. Østlige del af anlægget efter at stenlægningen er fjernet. Man ser her mørke spor der kan være fra stolpehuller og fra konstruktioner i langhøjen.

Ved flotering af fyldjord fra laget mellem stenene er der heri set forkullede korn af byg og hvede.  På  Moesgårds Naturvidenskabelige Afdeling viser analyser, at der er tale om oldtidskorn. Vi har således her nogle af de ældste kornfund, der er gjort i Danmark. Når vi har fundet noget mere korn, skal dele af det nøjere dateres ved en kulstof 14 datering. Prøven indeholdt også en del trækulsstykker, der viser, at forskellige træarter er blevet brændt, bl.a. eg og birk.

Reklamer

Status den 1. juli 2009

1. juli 2009

Udgravningen lider under det varme og tørre vejr, hvorfor det ikke er muligt at se de farveforskelle i jordlagene, som vi gerne vil studere. Fotograferingen af fladen i 2×2 meter felter er derfor udskudt indtil videre.

Sammensætningen af de fotografier der indtil nu er taget viser, at vi har et rektangulært anlæg på cirka 15x 5,5 meter, der har været dækket af hovedstore sten. Mange af disse sten er fjernet i nyere tid i forbindelse med dyrkning. Denne stenlægning var afgrænset af et mere gråligt jordlag, der umiddelbart kan ligne en græstørvsopbygning. Udenfor denne formodede græstørvsvæg er der et mere brunligt lag, der igen synes rammet ind af en bred stenlægning.

Ortofoto af anlægget fra udgangen af juni.

Ortofoto af anlægget fra udgangen af juni.

I den forløbne uge er der gravet i anlæggets vestlige del, hvor der synes at vise sig nogle aflange grøfter. De kan dog først nøjere studeres, når det har fået noget regn. I fladen forekommer der stadig mange oldsager af bopladskarakter og forekomsten af lerklining er stadig bemærkelsesværdig, da det kan give os håb om, at der under anlægget måske kan findes rester efter konstruktioner.

De tre første uger af juli holder udgravningen ferielukket, dvs. vi begynder igen mandag den 20. juli.


Mike Pitts – Digging Deeper

thinking about archaeology

Frydenlundsarup's Blog

Arkæologiske undersøgelser af megalit anlæg ved Sarup, Fyn, Danmark

Bones Don't Lie

Current News in Mortuary Archaeology and Bioarchaeology

Martins Museumsblog

observationer om museet og formidling

Fredede fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder i Østjylland