Status den 25. juni 2009

25. juni 2009

I den forløbne uge har udgravningen været koncentreret om at fritlægge og indmåle de mange oldsager, der er fremkommet i den sydøstlige del af feltet. Oldsagsmængden er meget imponerende, og det er interessant at studere, hvordan et tidligneolitisk bopladsmateriale ser ud.

Efter at fundene er indmålt, bliver de bragt til Moesgård, hvor de rengøres, dvs. flinten vaskes og skårene tørres forud for en børstning.

Efterfølgende bliver materialet nummeret og indskrevet i en database, der også indeholder fotografier af specielt interessante oldsager.

090623 oldsager

Den lodrette fotografering af udgravningsfladen fortsatte og forventes at kunne afsluttes i næste uge. Det er et ret stort arbejde, som kræver, at jordfladen helst er lidt fugtig. Disse ugers varme, solrige og blæsende vejr er derfor ikke de bedste betingelser for det arbejde. Det gavner dog, at vi nu har fået lagt presenninger på fladen.

I den kommende uge vil der blive gravet i den vestlige del af anlægget, hvorefter der lukkes af til ferie, således  at udgravningen først genoptages 27. juli.

Reklamer

Status den 17. juni 2009

17. juni 2009

I mandags blev der renset en del 2×2 m store felter til ortofotografering. Fotografierne heraf  er endnu ikke geo-refereret. Skønt regn i sidste uge, så var fladen allerede meget tør. Vi forsøger nu at lægge presenninger over fladen, således at det måske kan hindre den hurtige udtørring.

Udenfor langhøjens stenfyldte område fortsætter der i den sydøstlige del med at komme mange fund, især megen flintaffald. Fundmængden er nu ret så stor. Der er i databasen indskreven 908 oldsager, men der venter mindst en lignende mængde på nummerering og indskrivning. Når der er et tilstrækkeligt statistisk materiale, vil det være formålstjentligt at lave analyser heraf. Sådanne analyser kan måske allerede nu fortælle om forhistoriske aktivitetsområder i den udgravede flade.

For den kommende uge håber vi på mere regn, således at ortofotograferingen kan afsluttes og billederne analyseres.

Der er planen at vi i den vestlige halvdel vil fjerne de hidtil fremgravede sten og så afrense fladen endnu engang for at se, om der skulle være fyldskifter i jorden, som ikke blev registreret ved afrensningen med delvis dækkende stenlægning. Et fyldskifte er steder, hvor vi kan se, at der er en anden jordtype end i omgivelserne.  Et fyldskifte kan vise hen til et hul, hvor der f.eks, har stået en træstolpe.


Status for udgravningen den 10. juni 2009

10. juni 2009

Udgravningen lider stadig under det tørre vejr, således at vi ikke kan foretage studierne af farveforskelle i jordlagene. Så fotograferingen af den østlige del af udgravningen er foreløbig udsat.

Ved gravningen i jordlagene, især på sydsiden af langhøjen, finder vi store mængder bopladsaffald. Dette består især af flintafslag, potteskår og lerklining. Lerkliningen viser, at der i området for udgravningen må have stået en bygning af en eller anden slags. Det bliver spændende om det vil lykkes for os at lokalisere denne bygning.

 

Østlige del af langhøjen under udgravning. man ser stenlægningen i højen og udenfor denne kulturlag med mange fund, der markeres ved hvide mærkesedler.

Østlige del af langhøjen under udgravning. man ser stenlægningen i højen og udenfor denne kulturlag med mange fund, der markeres ved hvide mærkesedler.

Blandt potteskårene er der fremkommet tre stykker, der er karakteristiske for en lerkartype kaldet for kraveflasker. Et af stykkerne viser, at kraven har været ornamenteret. Kraveflasker forekommer meget sjældent i Sarupområdet, således blev der på Saruppladsen kun fundet to små fragmenter af den type lerkar.

Ornamenteret krave til en kraveflaske.

Ornamenteret krave til en kraveflaske.

Kraveflaske fra Skjerngård H 14 cm
Man ser her et eksempel på en hel kraveflaske fundet ved Skjerngård. Flaskens højde er 14 cm. Den karakteristiske krave ses placeret på den meget smalle hals.
Der har været overvejelser om, at kraveflasken i ler efterligner en læderflaske med en smal hældetud lukket med en ring.  Andre mener, at kraveflasken efterligner en valmue, og måske derfor har indeholdt et euforiserende stof. Det kan blive interessant om analyser af karrets inderflade kan fortælle, hvad der har været opbevaret i det.
Kraveflasker er karakteristiske for den ældste del af neolitisk tid, dvs. fra den tidlige del i bondestenalderen, cirka 4.000 til 3.400 f.Kr.

Udgravningsstatus den 2. juni 2009

2. juni 2009

Vi har ikke været på udgravningen i dag, da vejret er meget tørt og udgravningsfladen dermed er tør og uden de farveforskelle, som vi jo gerne vil studere. Nu håber vi på regn, så vi igen kan “se” i fladen.

I Pinsen har der været tid til at få sammensat den mosaik af billeder af udgravningsfladen, som blev taget i sidste uge. Stående på en stige blev der taget billeder af en 2×2 meter stor flade, disse billeder er rettet op til Ortofoto og dernæst sat sammen til en flade. Der mangler dog endnu at blive taget mange billeder, før hele langhøjen er registreret.

 Gravhøj med mosaik af ortofotos, som det ser ud for nuværende.

Ud fra de sammensatte billeder kan man få overblik over anlægget. Det er tydeligt, at der i midten er lysere højkærne og i siderne en mere spraglet jord, der måske kan være spor efter græstørv.


Mike Pitts – Digging Deeper

thinking about archaeology

Frydenlundsarup's Blog

Arkæologiske undersøgelser af megalit anlæg ved Sarup, Fyn, Danmark

Bones Don't Lie

Current News in Mortuary Archaeology and Bioarchaeology

Martins Museumsblog

observationer om museet og formidling

Fredede fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder i Østjylland